English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


Ke konci zkouškového období či na začátku letního semestru 2021/2022 plánuji besedu se studenty třetího ročníku bakalářského studia (a dalšími zájemci) o zaměření Stochastika.

Dále bych pak rád uskutečnil besedu se studenty prvního ročníku navazujícího magisterského studia (a dalšími zájemci). Řeč bude o všem, co Vás zajímá a co by pro Vás mohlo být užitečné na začátku druhého semestru Vašeho studia programu PMSE.

NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika - cvičení

Přednášející: M. Prokešová.

Centrální stránka paralelek cvičení

Seznam paralelek Aktuálně

Příklady na cvičení (a předběžný plán cvičení):

Materiály ke studiu

[joke]