English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


Besedy se studenty

Ve středu 19.dubna od 14:00 se v posluchárně K1 uskuteční beseda (nejen) se studenty druhého ročníku o zaměření Stochastika a nmgr. studiu na katedře KPMS (tj. o programech Pravděpodobnst, mat. statistika a ekonometrie a Finanční a pojistná matematika).

NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika - cvičení

Přednášející: M. Prokešová.

Centrální stránka paralelek cvičení

Seznam paralelek Aktuálně

Příklady na cvičení (a předběžný plán cvičení):

Materiály ke studiu

[joke]