English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


NMSA332 – Matematická statistika 2 - cvičení

Přednášející: prof. J. Antoch.

Centrální stránka paralelek cvičení

Seznam paralelek Obsah cvičení

Vznikající cvičebnice.

Aktuálně


[joke]