Konvexní optimalizace

Konvexní optimalizace

Přednáška se koná v úterý v 12:20 a ve čtvrtek v 9:00. Cvičení je rozvrženo na čtvrtek 17:20.

Informace

Během distanční výuky budou přednášky přes Zoom (adresa a heslo vám přijde na e-mail), domácí úkoly se budou odevzdávat přes Moodle. Seznam odpředneseného bude upřesňován níže. Všechny materiály z přednášek a cvičení budou k dispozici v Moodlu.

Zápočet

Pro získ zápočtu je zapotřebí obdržet alespoň 80 bodů, z toho alespoň 10 bodů z programovacích úloh. Během semestru bude zadáno deset sad domácích úloh po deseti bodech, na vypracování bude vždy 14 dní. Do oznámkování domácích úkolů bude možné odevzdat ještě opravené řešení a získat tak polovinu stržených bodůo oznámkování domácích úkolů bude možné odevzdat ještě opravené řešení a získat tak polovinu stržených bodů. Dále bude každý týden zveřejněn v Moodle kvíz za 2 body, za kvízy tedy půjde celkem získat 28 bodů.

Zkouška

Zkouška se bude skládat jak z písemné, tak z ústní části a v případě nutnosti půjde složit distančně. Přesnější informace budou včas doplněny. Zkoušená látka bude odpovídat sylabu a látce probrané na přednášce. Zisk zápočtu je nutnou podmínkou k přihlášení se ke zkoušce.

Co jsme dělali na přednáškách

Konzultace

Po dohodě emailem na zuzka-at-iuuk.mff.cuni.cz nebo kazda-at-karlin.mff.cuni.cz