Matematika pro fyziky

1. semestr
2. semestr
3. semestr 
4. semestr
5. semestr


Regularita Navier—Stokesových rovnic (18.2.2018)

Suitable weak solutions to the Navier—Stokes equations (26.4.2020)

Matematická teorie Navier—Stokesových rovnic (5.2.2020)

Matematická teorie stlačitelných Navier—Stokesových rovnic (17.2.2020)