\begin{align} \end{align}

Návod

Své nabyté znalosti si můžete vyzkoušet na automaticky generovaných testech. Připravené jsou testy s otázkami z následujících kapitol:

Vyzkoušet si můžete i celkový test, který může obsahovat otázky ze všech uvedených kapitol.

Testové otázky jsou vybírány z databáze z více než čtyřiceti typů a dvou stovek různých zadání, takže si testy lze několikrát zopakovat, aniž by se otázky opakovaly. Test zahájíte kliknutím na příslušný odkaz v levém menu.

Typy odpovědí

V testech se setkáte s různými typy odpovědí. Můžete vybírat z několika nabízených odpovědí nebo svou odpověď zapisovat do jednoho či několika textových polí.

Pokud budete odpověď zapisovat do textového pole, dejte si pozor na zápis čísel. Jednotlivé cifry neoddělujte mezerou a v případě záporného čísla nepište mezeru mezi znaménko - a číslo. Pokud budete vyzváni k zadání reálného čísla a výsledkem je číslo celé, můžete desetinný rozvoj vyplnit buď nulami, nebo jej nechat nevyplněný.

Zápis:
-85je správný,
- 85je chybný,
-8 5je chybný.

Hodnocení

Každá testová otázka je ohodnocena daným počtem bodů. Kolik to je, uvidíte vedle jejího zadání. Po skončení testu se získané body sečtou a test se vyhodnotí. Kritéria pro získání ohodnocení výborně až nedostatečně jsou v závislosti na procentu získaných bodů následující:

<100%, 95%)výborně,
<95%, 80%)chvalitebně,
<80%, 65%)dobře,
<65%, 50%)dostatečně,
<50%, 0%>nedostatečně.

Při vyhodnocení je u každé otázky označeno, zda jste ji zodpověděli správně či špatně, a navíc je uvedena správná odpověď. Kde to bylo vhodné byl doplněn i slovní komentář se správným postupem řešení.