\begin{align} \end{align}

Test na kapitolu geometrie v prostoru

Otázka 1 (za 3 body)
Vypočítejte odchylku přímek p: x = 2 + t, y = t, z = 7 - 2t; trealne cislo a q: x = 4 - k, y = 5, z = -3 + k; krealne cislo. Výsledek zaokrouhlete na stupně.
Odpověď (zapište celé číslo)

Otázka 2 (za 3 body)
Vypočítejte odchylku rovin ρ: 2x + 3y - 4z + 1 = 0 a σ: 4x - 4y - z - 7 = 0. Výsledek zaokrouhlete na stupně.
Odpověď (zapište celé číslo)

Otázka 3 (za 5 bodů)
Vypočítejte vzdálenost bodu A[0; 0; 5] od přímky p: x = 2, y = 0, z = t; trealne cislo.
Odpověď (zapište celé číslo)

Otázka 4 (za 5 bodů)
Rozhodněte, jakou vzájemnou polohu mají roviny ρ: 2x - 5y + 4z - 10 = 0 a σ: x - y - z - 2 = 0.
Odpověď (vyberte jednu z následujících možností)
Rovnoběžné různéRůznoběžné
Totožné