\begin{align} \end{align}

Test na kapitolu vektory a kapitolu geometrie v rovině

Otázka 1 (za 1 bod)
Vypočítejte vektorový součin vektorů u = (1; 0; 3) a v = (-1; 0; -2).
Odpověď (zapište souřadnice vektoru)
(; ; )

Otázka 2 (za 1 bod)
Vypočítejte skalární součin vektorů u = (4; 2; 1) a v = (2; 2; 3).
Odpověď (zapište celé číslo)

Otázka 3 (za 1 bod)
Rozhodněte, zda body A[1; 0; 3], B[3; -1; 3], C[7; -3; 3] leží na jedné přímce.
Odpověď (vyberte jednu z následujících možností)
anone

Otázka 4 (za 1 bod)
Vypočítejte vzdálenost bodů A, B, je-li dáno A[1; -2], B[4; 2].
Odpověď (zapište celé číslo)

Otázka 5 (za 1 bod)
Vypočítejte u - v, když u = (5; 3; -1) a v = (0; 2; -1).
Odpověď (zapište souřadnice vektoru)
(; ; )

Otázka 6 (za 3 body)
Vypočítejte vzdálenost bodu A[2; 1] od přímky KL, K[-7; 4], L[-11; 7].
Odpověď (zapište celé číslo)

Otázka 7 (za 3 body)
Zjistěte, zda bod A[1, 6] leží na přímce MN, je-li M[3; -1], N[1; 3].
Odpověď (vyberte jednu z následujících možností)
anone