Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Univerzita Karlova
matematicko-fyzikální fakulta
katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
 

Sokolovská 83, 18675 Praha 8
tel: 420 - 221 913 286, 420 - 222 323 316
fax: 420 -222 323 316
e-mail: praskova@karlin.mff.cuni.cz


 Výuka   


    Konzultační hodiny:  dle dohody


  Rozvrh v LS 2020/2021
     


Výuka začíná v pondělí 1. 3. 2021 distanční formou v uvedených časech,  pokud nebude určeno jinak   Zprávy pro studenty - Information for students
  
    Výuka  v letním semestru 2020/21 začíná v pondělí 1. 3. 2021 distanční formou, pokud nebude určeno jinak.
    Semináře se budou konat na platformě Zoom, přístupové heslo bude zapsaným studentům zasláno
    na jejich e-mailovou  adresu 10 minut před konáním semináře.=========================================================================================


ZS 2020/2021 

Stochastické modelování v ekonomii a financích: 
program v ZS 2020/2021

    NMSA409  Stochastic Processes 2 -  Winter term 2020/21
    Time and place (regular schedule)

    Lecture: Monday,   9:00 - 10:35, K1,    Tuesday,   14:00-15:35, K1

    Exercise Classes:  Monday, 15:40 - 17:10 K2 (Jiří Dvořák)  Thursday, 9:00 - 10:30 K6 (Petr  Čoupek)  


    
Until further notice, the teaching will be delivered remotely.

    The  lectures will be presented via written slides (included examples and proofs) that will be supplied
    with oral commentaries and the audio/video recordings will be published on the web page in the Student data repository     

             https://su.mff.cuni.cz/view/browse/home/praskova
             
                    

Exam days:  13.1. 2021, 15.1., 20.1., 27.1., 29.1., 3.2., 10.2., 17.2.,  details will be given in SIS  

 Exercises classes will be taught remotely as well on combining the live session in Zoom and solving 
homeworks using Moodle. Details on the web pages of the tutors.
                                        Requirements  for the  Course Credit  (common  for all the groups):

 1. Obtaining at least 70 % of points from regular homeworks (Moodle);
           2. Sucessfully passing two tests during the course, i.e. obtaining at least 70 % of the
               points in each test. For each test there will be exactly one chance to retake the test
              (one term common for all the groups.)

         Planned terms of the tests: will be announced later
       

    Obtaining Credit is  necessary to be enrolled for  the exam.
    The  exam consists of the written (minimum score 50%) and the oral parts.    
    Exam days :  13.1. 2021, 15.1., 20.1., 27.1., 29.1., 3.2., 10.2. , details will be given in SIS 

    
     see also SIS,   http://www.mff.cuni.cz/vnitro/sis  

    

==============================================================   
Studijní  informační systém, rozvrhy:
   http://www.mff.cuni.cz/vnitro/sis

==============================================================   


Starší texty ke stažení (Náhodné procesy 2)

vybrané  příklady
rekurzivní postupy při predikci
příklady z predikce


=======================================