Matematická analýza II

NMAF052, Dalibor Pražák, LS 2011/12

Přednášky jsou v pondělí a v úterý od 12:20 v M1 (Karlov).

Obecné informace o výuce D.P. (rozvrh, kontakty, konzultace atd.) najdete zde.

Doporučená literatura.

Předchozí semestr (NMAF051) najdete zde.

Průběžný stav sylabu.

Kompletní zápisky přednášejícího.

Informace ke zkouškám najdete zde.


-- níže uvedené materiály se během semestru mohou (a budou!) mírně měnit --

Definice a znění vět.

 1. [pdf] Určitý integrál -- dokončení.
 2. [pdf] Řady.
 3. [pdf] Mocninné řady.
 4. [pdf] Diferenciální rovnice.
 5. [pdf] Metrické prostory.
 6. [pdf] Funkce více proměnných.

Doporučené příklady ke cvičení.

 1. [pdf] určitý integrál a jeho aplikace; řešení příkladů 1-14 [pdf] --- vzorečky (sestavené kol. Pokorným) na výpočet plochy, délky, momentu
  1b: několik dalších příkladů z 1. cvičení [pdf]
 2. řady: s kladnými členy [pdf]; se střídavými znaménky [pdf]. Řešení A,B, C.
 3. mocninné řady [pdf]. Řešení A1-E3.
 4. diferenciální rovnice 1. řádu [pdf]; (řešení); lineární n-tého řádu [pdf]. (řešení A1-A7); řešené Bernoulliho rovnice [pdf];
  viz též kapitoly 1--3 zde
 5. funkce více (fakticky dvou) proměnných: limita, spojitost, parc. derivace, tot. diferenciál [pdf]
 6. záměna proměnných [pdf].
 7. rovnice ve tvaru totálního diferenciálu [pdf].
 8. lokální extrémy [pdf] řešení zde
 9. (a) globální a vázané extrémy [pdf]; řešení zde
  (b) slovní úlohy [pdf]; řešení zde
  (c) další velká sada úloh na extrémy (různé typy) [pdf]; řešení zde a řešení zde
 10. věta o implicitní funkci [pdf].

Domácí úkoly pro cvičení D.P.
Co se probíralo na cvičení D.P. najdete zde.
Řešení 1. zápočtové písemky D.P. [zde]