Základy numerické matematiky

Number rules the universe.

Pythagoras

 
 
 
 
 
 

Organizace kurzu

Přednášky

pondělí 15:40-17:10, čtvrtek 15:40-17:10

Do 16.11. přednáší doc. Tichý ("lineárně-algebraická" část kurzu), od 19.11. doc. Kučera ("analýznická" část). Výuka bude streamována živě přes Zoom, připojujte se prosím výhradně pod svým vlastním jménem. Videozáznamy budou přístupné na studentském úložišti

https://su.mff.cuni.cz/

v adresářích /home/ptichy/znm/ a /home/kucera/znm/.

Cvičení

středa 14:00-15:30 (Petr Vacek) - cvičení přes Microsoft Teams.

středa 15:40-17:10 (Dorota Šimonová) - cvičení přes Microsoft Teams.

čtvrtek 12:20-13:50 (Eva Havelková) - cvičení přes Zoom, více na www.karlin.mff.cuni.cz/~havelkova/.

pátek 10:40-12:10 (Lukáš Vacek) - cvičení přes Microsoft Teams, více informací [zde].

Detailní informace o cvičeních poskytnou jednotliví cvičící, viz též záložka "Přednášející". Cvičení budou streamována živě, zápočet bude za průběžné domácí úkoly a aktivní účast na cvičeních.

Poznámky

Studenti předmětu Základy numerické lineární algebry (NMMB203) absolvují pouze první půlku semestru, kterou přednáší doc. Tichý.

Požadavky k zápočtu. Na cvičeních studenti dostanou postupně 6 úkolů, které řeší doma. Na vypracování poté mají jeden týden a řešení odevzdají elektronicky podle pokynů svého cvičícího. Za každý úkol mohou studenti získat 0 až 6 bodů. K udělení zápočtu je třeba získat alespoň 2/3 bodů, tedy 24.

Požadavky ke zkoušce. Zkouška je písemná, její obsah odpovídá sylabu. Studenti řeší 4 úlohy, z toho (A) 2 úlohy z numerických metod pro úlohy lineární algebry a (B) 2 úlohy z numerických metod pro úlohy matematické analýzy. Za každou úlohu mohou získat až 10 bodů. Nutnou podmínkou pro složení zkoušky je zisk alespoň 20 bodů, z toho alespoň 5 bodů z části (A) a 5 bodů z části (B). Po písemné části zkoušky bude studentům nabídnuta známka. Studenti, kteří nebudou se známkou spokojeni, mohou být vyzkoušeni ústně (s přihlédnutím k výsledkům písemné části zkoušky).

Přednášející a cvičící

Václav Kučera

přednášející

Petr Tichý

přednášející

Eva Havelková

cvičící

Dorka Šimonová

cvičící

Lukáš Vacek

cvičící

Petr Vacek

cvičící

Materiály, odkazy

Videozáznamy a materiály k přednáškám

Videozáznamy k přednáškám a materiály jsou přístupné na studentském úložišti

https://su.mff.cuni.cz/

v adresářích /home/ptichy/znm/ a /home/kucera/znm/. Po kliknutí na odkaz budete vyzváni k přihlášení pomocí CAS (stejné přihlašovací údaje jako do SIS).

 

Doporučená literatura

J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý: Analýza metod pro maticové výpočty - Základní metody, Skriptum MFF UK, 2012

J. Segethová: Základy numerické matematiky, Skriptum MFF UK, 2002

M. Feistauer, V. Kučera: Základy numerické matematiky, Skriptum MFF UK, 2014

L. N. Trefethen and D. Bau, III, Numerical linear algebra, SIAM, Philadelphia, PA, 1997

A. Quarteroni, R. Sacco and F. Saleri: Numerical mathematics, Springer-Verlag, 2000

D. S. Watkins: Fundamentals of Matrix Computations, Willey Interscience, New Yourk, 2010

 

Nabídka bakalářských a diplomových prací

 

Další zdroje

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib