NMAG212 Geometrie 2 (LS 2021/22)


Přednáška: Pá 10:40 - 12:10 K1

Náplň přednášky (podle SIS)

Přednáška probíhá prezenčně. Odpřednesená látka bude postupně doplňována do tohoto souboru:

G2_prednaska_2022.pdf

Kromě literatury uvedené v SIS lze použít tyto texty:

R. Černý, M. Pokorný: Matematická analýza pro fyziky III (kapitoly 17, 18)

V. Souček: Geometrie 2

Podmínkou získání zápočtu je spnění zadaných šesti domácích úkolů. Úkoly zadávají a kontrolují jednotliví cvičící.

Zkouška je písemná a sestává ze dvou částí, početní a teoretické. Zkoušku je možno složit až s uděleným zápočtem. Ke zkoušce je třeba se přihlásit prostřednictvím SIS, kde najdete i vypsané zkušební termíny.
Ukázka zadání ke zkoušce: zadání, řešení početní části

V pátek 22.4.2022 od 14:00 hodin v K1 proběhne tzv. midterm, devadesátiminutová písemka. Účast je dobrovolná. Zadány budou tři příklady, za každý bude možné získat maximálně 10 bodů, celkem tedy získáte m<=30 bodů. Stejně bude bodována i početní část závěrečné zkoušky, kde získáte n<=30 bodů. Pokud budete mít m>n$, bude Vám u početní části zkoušky započteno (m+n)/2 bodů. Pro splnění početní části zkoušky bude třeba získat alespoň 15 bodů.
Ukázka příkladů: midterm-ukazka.pdf, zadání: midterm-zadani.pdf, řešení: midterm-reseni.pdf,

Informace ke cvičení (pouze pro pondělní cvičení): G2 cvičení pondělí