NMMA343 Teorie míry a integrálu 2

zimní semestr 2021/21: úterý 9:50 - 11:20 (K1)

Text přednášky je postupně vystavován zde: TMI2-text_2021.pdf

Základní informace k přednášce (sylabus a doporučená literatura) lze nalézt ve studijním informačním systému: NMMA343.

Konzultace k přednášce je možné domluvit individuálně.

V případě dotazů se neváhejte na mne obrátit.
rataj@karlin.mff.cuni.cz
tel. 221 913 208

Zkouška bude probíhat ústní formou, s časem na přípravu.
Ukázka zadání ke zkoušce: uk_pis_2021.pdf
Zkušební termíny lze nalézt v SIS, kde je třeba se na zvolený termín přihlásit.