NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie

Na semináři jsou referovány nové nebo aktuální výsledky z oboru stochastické geometrie, integrální geometrie, geometrické pravděpodobnosti, geometrické statistiky a stereologie.


Seminář se koná zpravidla jednou za dva týdny, v úterý od 15:40 do 17:10 v seminární místnosti Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK (Karlín, Sokolovská 83, 1. patro). Zájemci jsou srdečně zváni.

Program semináře:

 sem-stoch-geom Zimní semestr 2022/23:


11.10.2022 Alexander Zass (WIAS Berlin): Interacting diffusions as marked Gibbs point processes
25.10.2022 Martina Petráková: O existenci Gibbsových kótovaných bodových procesů s aplikací ve stochastické geometrii
8.11.2022 Dominik Beck: Střední vzdálenosti v mnohostěnech
22.11.2022
6.12.2022 Claudia Redenbach (TU Kaiserslautern)
20.12.2022
10.1.2023

Historie:

letní semestr 2021/22
zimní semestr 2021/22
letní semestr 2020/21
zimní semestr 2020/21
letní semestr 2019/20
zimní semestr 2019/20
letní semestr 2018/19
zimní semestr 2018/19
letní semestr 2017/18
zimní semestr 2017/18
letní semestr 2016/17
zimní semestr 2016/17
letní semestr 2015/16
zimní semestr 2015/16
letní semestr 2014/15
zimní semestr 2014/15
letní semestr 2013/14
zimní semestr 2013/14
letní semestr 2012/13
zimní semestr 2012/13
letní semestr 2011/12
zimní semestr 2011/12
letní semestr 2010/11
zimní semestr 2010/11
letní semestr 2009/10
zimní semestr 2009/10
letní semestr 2008/09
zimní semestr 2008/09
letní semestr 2007/08
zimní semestr 2007/08
letní semestr 2006/07
zimní semestr 2006/07
letní semestr 2005/06
zimní semestr 2005/06