NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie

Na semináři jsou referovány nové nebo aktuální výsledky z oboru stochastické geometrie, integrální geometrie, geometrické pravděpodobnosti, geometrické statistiky a stereologie.


Seminář se koná zpravidla jednou za dva týdny, v úterý od 15:40 do 17:10 v seminární místnosti Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK (Karlín, Sokolovská 83, 1. patro). Zájemci jsou srdečně zváni.

Program semináře:

 sem-stoch-geom Letní semestr 2021/22:


22.2.2022 Zbyněk Pawlas: Boolský model ve zvětšujícím se okně
22.3.2022 František Hendrych: Konvergence liftovaných zonoidů měr
29.3.2022 Anna Gusakova (Univ. Bochum): On intrinsic volumes of ellipsoids with applications to stochastic geometry
5.4.2022 Tomáš Mrkvička: Baysovské MCMC odhady pro komplexní shlukové bodové procesy: R balíček binspp
19.4.2022 Kateřina Pawlasová: Centrální limitní věta pro celkovou délku hran v RST modelu
3.5.2022 Kateřina Helisová, Bogdan Radović (FEL ČVUT): Dvoukroková metoda testování podobnosti realizací náhodných množin
17.5.2022 David Dereudre (Univ. Lille): Fully-connected bond percolation on Z^d

Historie:

zimní semestr 2021/22
letní semestr 2020/21
zimní semestr 2020/21
letní semestr 2019/20
zimní semestr 2019/20
letní semestr 2018/19
zimní semestr 2018/19
letní semestr 2017/18
zimní semestr 2017/18
letní semestr 2016/17
zimní semestr 2016/17
letní semestr 2015/16
zimní semestr 2015/16
letní semestr 2014/15
zimní semestr 2014/15
letní semestr 2013/14
zimní semestr 2013/14
letní semestr 2012/13
zimní semestr 2012/13
letní semestr 2011/12
zimní semestr 2011/12
letní semestr 2010/11
zimní semestr 2010/11
letní semestr 2009/10
zimní semestr 2009/10
letní semestr 2008/09
zimní semestr 2008/09
letní semestr 2007/08
zimní semestr 2007/08
letní semestr 2006/07
zimní semestr 2006/07
letní semestr 2005/06
zimní semestr 2005/06