NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie

Na semináři jsou referovány nové nebo aktuální výsledky z oboru stochastické geometrie, integrální geometrie, geometrické pravděpodobnosti, geometrické statistiky a stereologie.


Seminář se koná zpravidla jednou za dva týdny, v úterý od 15:40 do 17:10 v seminární místnosti Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK (Karlín, Sokolovská 83, 1. patro). Zájemci jsou srdečně zváni.

Program semináře:

 sem-stoch-geom Zimní semestr 2021/22:


12.10.2021 Jan Rataj: Vlajkové míry pro stacionární náhodné množiny
26.10.2021 Daniela Flimmel: Procesy válců - aplikace a limitní věty
9.11.2021 Jiří Dvořák: Integrated Nested Laplace Approximation pro začátečníky
23.11.2021 Filip Seitl: Fitování 3D Laguerrových mozaik pomocí hierarchických modelů kótovaných bodových procesů
7.12.2021 Thomas Wannerer (Univ. Jena): Hodge-Riemann relations for valuations and geometric inequalities
14.12.2021 Jesper Moller (Univ. Aalborg): 25 years more with point patterns in Euclidean space and beyond
4.1.2022

Historie:

letní semestr 2020/21
zimní semestr 2020/21
letní semestr 2019/20
zimní semestr 2019/20
letní semestr 2018/19
zimní semestr 2018/19
letní semestr 2017/18
zimní semestr 2017/18
letní semestr 2016/17
zimní semestr 2016/17
letní semestr 2015/16
zimní semestr 2015/16
letní semestr 2014/15
zimní semestr 2014/15
letní semestr 2013/14
zimní semestr 2013/14
letní semestr 2012/13
zimní semestr 2012/13
letní semestr 2011/12
zimní semestr 2011/12
letní semestr 2010/11
zimní semestr 2010/11
letní semestr 2009/10
zimní semestr 2009/10
letní semestr 2008/09
zimní semestr 2008/09
letní semestr 2007/08
zimní semestr 2007/08
letní semestr 2006/07
zimní semestr 2006/07
letní semestr 2005/06
zimní semestr 2005/06