logo Alkomorseovka


V podvečerních hodinách dne 28.10.1994 sešli jsme se ve čtyřech (viz první čtyři jména dole) v útulné sklepní prostoře vinárny "Pod klenbou" (Vsetín, ČR), abychom naslouchali produkci místního folklorního seskupení "Jasénka" a doplnili vzácné tekutiny.

Slovo dalo slovo a tekutina tekutinu, a na přetřes přišel davný projekt bývalého našeho spolužáka z MFF UK, Evžena Müllera, který svého času sestavil netradiční pomocné texty pro zapamatování znaků Morseovy abecedy. Kromě spousty teček a čárek skrýval v sobě tento projekt jeden háček: všechny pomocné textíky musely mít, ať už přímý či nepřímý, vztah ke konzumaci (alkoholických) nápojů.

Protože jsme si však vzpomněli jen na Evženovo procítěné "rumíček" pro písmeno "R", jeho postřeh "fernet píše", kódující písmeno "F" a finální zvolání "Ý, jsem zlámán", rozhodli jsme se Evženovu morseovku na místě zrekonstruovat (re-konstrukce = znovusestavení) ještě než nad námi rozprostře svá ztěžklá křídla písmeno Y. Tři vzpomenutá slova byla pietně zanesena do prázdné šablony a příjemný večer mohl začít. Nedlouho po půlnoci, kdy již židle začaly sedat na stoly do seskupení zvaného "ježek", byla téměř celá morseovka hotova. Její finální podobu pak v Praze pomohl docizelovat Pavel Kerouš mj. i postřehem, že i čaj (písmeno T) v sobě skrývá nemalý potenciál, je-li náležitě upraven.

Na závěr snad jen malou poznámku: pokud někomu vadí občasné ostřejší slovo, má poslední šanci nečíst dál.


Morseovka jako GIF, cast 1, 5kB Morseovka jako GIF, cast 2, 5kB

Autoři: Mirko Rokyta
Markéta Rokytová
rokyta@karlin.mff.cuni.cz
Luboš Pick
Pavla Picková
pick@math.cas.cz
Pavel Kerouš kerous@mbox.vol.cz

Věnováno Evženu Müllerovi za jeho původní nápad.

M. Rokyta