Organizace výuky


Výuka matematické analýzy pro 1. semestr bakalářského studia studijního programu Matematika je rozložena mezi dva doplňující se předměty: Matematickou analýzu 1a (NMAA001), která se koná formou přednášky a formou cvičení k přednášce, a dále Proseminář z kalkulu (NMAA079). Kontakty na uvedené podagogy lze nalézt na stránce MFF UK.


Paralelka M1X M1Y
Přednáška M.Zelený
Út, M1, 12:20  a   St, M1, 12:20
M.Rokyta
Út, M1, 14:00  a   St, M1, 9:00
 Proseminář  M.Zelený
St, F2, 10:40
M.Johanis
St, F2, 9:00
M.Johanis
Čt, K2, 9:00
L.Pick
Čt, M2, 11:30
L.Pick
Čt, M2, 9:50
M.Rokyta
Út, M4, 10:40
Cvičení T.Bárta
Út, M3, 15:40
M.Zelený
Út, M4, 9:00
T.Bárta
Čt, K4, 9:00
T.Bárta
Čt, K6, 10:40
M.Doležal
St, M5, 9:00
M.Doležal
Čt, K7, 10:40
D.Pražák
Čt, M4, 9:50
D.Pražák
Út, M5, 12:20
E.Pernecká
Čt, M6, 11:30
L.Malý
Čt, M3, 11:30
V.Pospíšil
Po, M5, 9:50
V.Pospíšil
Po, M3, 8:10
Kroužek 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

->  Přednáška

->  Proseminář (přesněji Proseminář z kalkulu)

->  Cvičení

->  Konzultace

Konzultace s vašimi vyučujícícmi jsou velice důležitou formou získávání informací. Každý z vašich pedagogů má stanoveny (nejčastěji na své domovské stránce) tzv. "konzultační hodiny", neboli čas, kdy jej můžete (nejlépe po dohodě) navštívit a ptát se na cokoli, co vám není jasné. Nestyďte se tak učinit. Nikdo nebude považovat přiznání, že něčemu nerozumíte, za přitěžující okolnost (míněno do okamžiku zkoušky).