Tomáš Salač

místnost K 386, 3. patro Karlín

mail: salac@karlin.mff.cuni.cz

Konzultace po domluvě

Aktualní rozvrh

Cvičení z Matematické analýzy II

Cvičení z Lineární algebry 2

Starší rovrh

Cvičení z Matematické analýzy I