Tomáš Salač

místnost K 386, 3. patro Karlín

mail: salac@karlin.mff.cuni.cz

Konzultace po domluvě

Aktualní rozvrh

Riemannova geometrie II

Cvičení z Matematické analýzy II

Variace na invarianci

Starší rozvrh

Riemannova geometrie I

Cvičení z Matematiky pro fyziky I

Cvičení z Úvodu do komplexní analýzy