Granty:

Byla jsem hlavním řešitelem grantů Fondu rozvoje vysokých škol:

·         FRVŠ 734/94 - Vzdělávání handicapovaných dětí v matematice

·         FRVŠ 788/95 - Matematika a zdravotně postižené děti

·         FRVŠ 994/96 - Matematika pro neprospívající děti

·         FRVŠ 1433/98 - Mezioborové vztahy v přípravě učitelů matematiky

·         FRVŠ 2108/01 - Geometrie na škole a v praxi

·         FRVŠ 302-11/202719 - Geometrie v přípravě učitelů, ve škole a v praxi

Podílela jsem se na řadě grantů zaměřených na didaktiku matematiky a na historii matematiky, posuzovala jsem granty FRVŠ jiných řešitelů a materiály vzniklé v jejich rámci.