Vedu následující kurzy : DGII úterý 5 - 6 h, KDM

                                        Geometrie a učitel  středa 7 -  8 h, KDM

Účastním se seminářů Historie matematiky, úterý 13 – 14 h, K3

                                     Grafická komunikace, čtvrtek 12 – 13 h, KDM    

                                                                                                                

Další přednášková činnost : Univerzita třetího věku – Kouzelná zahrada geometrie,  nepravidelně

                                       úterý 9 - 10-h, KDM

                                         čtvrtek 3 – 4 h, K3

a řada přednášek pro učitele z praxe, studenty středních škol a veřejnost.                             

Konsultace:  úterý od 9 hodin nebo po telefonické či e-mailové dohodě,

                     Telefon na fakultu: 221 913 235, 221 913  350, domů (večer) 257 711 731