Literatura:

Velkou část mé "písemné produkce" tvoří pracovní listy a didaktické texty šířené pedagogickými centry, na letních školách a mých seminářích . Jsou určené učitelům matematiky na prvním, druhém i třetím stupni . Jde celkem asi o 1200 různých stran textů a obrázků; mnohé "mikrobrožurky" byly rozdány ve více než dvou stech kopií..

Narýsovala jsem množství obrázků do řady učebnic, knižnice MO a technické literatury (nakladatelství SPN, Mladá fronta, SNTL).