Kalendář

 

Další vzdělávání učitelů z praxe:

Třináct letních škol v přírodě pro učitele matematiky (Dobřichovice 1991-2006) jsem zajistila organizačně i odborně, posledních šest pod patronací JČMF. V letech 2001 a 2002 šlo o školy mezinárodní (lektoři i VŠ profesoři z Německa a Polska). Všichni lektoři (mí kolegové nejen z MFF UK) zde působili bez nároků na odměnu a většina účastníků se opakovaně vracela díky nevšední atmosféře i prostředí.

Přednášky a semináře mimo fakultu - na konferencích, letních školách i v pedagogických centrech po celé republice; v posledních 15 letech průměrně asi 40 přednášek či seminářů ročně. Je zajímavé, jak o ně vzrůstá zájem i mezi učiteli 1.stupně ZŠ. Rozhodně bychom neměli první stupeň zanedbávat, protože zde se vytváří vztah dětí ke vzdělání vůbec. Myslím, že je to nejdůležitější období školní docházky (a to nejen pro "matematiku") - a ne všichni učitelé zde působící mají potřebný nadhled nad svou prací s malými žáčky i všemi „předměty“, kterým vyučují.