Recent Changes - Search:

Výuka

LA II pro fyziky

MA II pro fyziky

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


GeomIIIZS2021

Geometrie III

Z důvodu pedagogických praxí začínáme v listopadu

Hlavním cílem kurzu je na příkladu afinní, projektivní a hyperbolické geometrie ilustrovat kleinovský přístup ke geometrii, v němž každá geometrie sestává z množiny a z grupy operací na této množině. Při tom se seznámíme s modely neeukleidovské geometrie, především s Poincarého kruhem.

Kurz sleduje vybrané pasáže v knize Brannan, Esplen, Gray: Geometry. Relevantní pasáže:

  1. Základní povědomí u kuželosečkách a kvadrikách v rozsahu oddílů 1.1 a 1.3 (předpokládáme, že znáte z dřívějška, občas něco využijeme)
  2. Afinní geometrie v rozsahu oddílů 2.1, 2.3 a 2.4 (2.2 a 2.5 jen zmíníme)
  3. Projektivní geometrie v rozsahu oddílů 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
  4. Kruhová inverze a její vlastnosti: oddíly 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
  5. Hyperbolická geometrie: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
  6. Kleinovský pohled na geometrii: kapitola 8
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 28, 2020, at 07:11 PM
@]