Jakub Staněk

Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
stanekj@karlin.mff.cuni.cz
Výuka LS 21/22

NMTM202 Matematická analýza IV

Výuka ZS 21/22

NMTM403 Pravděpodobnost a matematická statistika I

NMTM201 Matematická analýza III

Další materiály