Jakub Staněk

Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
stanekj@karlin.mff.cuni.cz
Výuka LS 20/21

NMTM102 Matematická analýza II
Výuka ZS 20/21

NMTM403 Pravděpodobnost a matematická statistika I

Zápočtové písemky:

Zápočtová písemka se konala na cvičení dne 8.1.2021 v 8:10. Náhradní termíny zápočtové písemky budou v následujících týdnech po individuální domluvě.

NMTM101 Matematická analýza I