Novosibirsk na jaře
Zajelcovský rajon z ruského kola
Park u železničního mostu
Nádraží


Čtvrť mezi nádražím a řekou


Pohled z Gorské na Okťábrský rajón


Severočemský mikrorajón