Zima-jaro v Novosibirsku
Pohled z GorskéKomunální mostTání na Obském moři