Jana Stará (Katedra matematické analýzy)
Jana StaráVýuka v zimním semestru  2017-2018
Matematika 5 na FSV
 Znění definic a vět a přednášky (prezentace)
Matematika  5 (definice, věty a důkazy)


pracovna: Sokolovská 83, 2. patro, č. dveří 285 
konzultační hodiny: Po předchozí (telefonické nebo e-mailové) dohodě.
telefon: 221913262 ,  
e-mail: stara@karlin.mff.cuni.cz

Odborné zájmy:
- parciální diferenciální rovnice, zvlášť eliptické a parabolické systémy - teorie, existence a jednoznačnost řešení,
- kvalitativní vlastnosti řešení, regularita a částečná regularita zobecněných řešení
(vhodné pro diplomové a PhD práce):
- elementární témata z analýzy, bifurkace.
(vhodné pro bakalářské práce):

Seznam publikací