Martina Škorpilová, roz. Štěpánová

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Katedra didaktiky matematiky
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 - Karlín
Místnost: K455, 4. patro
Telefon: 95155 3224
Email: stepanov@karlin.mff.cuni.cz, Martina.Skorpilova@mff.cuni.cz

ORCID ID: 0000-0001-7829-7260


Absolvované doktorské studium

Studijní program: Matematika
Studijní obor: 4M8 Obecné otázky matematiky a informatiky
Téma disertační práce: Počátky teorie matic v českých zemích (a jejich ohlasy)
Školitel: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Studium: od 1. 10. 2009 do (obhajoba) 24. 4. 2013


Výuka        Seznam publikací