Pravidla, kterými se řídím při psaní dopisů

Pro zvýšení pravděpodobnosti, že adresát bude číst můj dopis, a bude se jím zabývat (a s vědomím, že jeho čas je pro něj cenný), dodržuji při psaní dopisu tyto zásady:

Pravidla, kterými se řídím při čtení dopisů

Tato pravidla mají za cíl snížit na minimum (můj) čas trávený zpracováním elektronické pošty (v objemu desítek až stovek dopisů denně). Při čtení dopisů vycházím z předpokladu, že odesílatel ví, proč píše a chce, abych na jeho dopis měl co nejvíce času a proto mne nebude zatěžovat ničím, co by mne o čas okrádalo. Proto dopisy, které nejsou psané podle výše uvedených pravidel, nečtu. Tedy:

Těmito pravidly neprojdou a nejsou mnou rozšiřovány (a tudíž mne nezajímají) např. viry, spamy,...

Poslední změna: 6. května 2002 Oldřich Ulrych