doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce

Rozhovor pro časopis iForum