This site is no longer being updated, please continue to my current webpage.

Jan Vybíral

Přednáška bude věnována poměrně nové Choquetově teorii a některým jejím aplikacím.

      Anotace přednášky Choquetova teorie, hranice a aplikace 1 - NMMA473, rok 2014, Choquetova věta byla publikována v roce 1956

Another random motto...