Výsledky zápočtových písemek

d.ú. 1.písemka 2.písemka zápočet
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celk. 1. 2. 3. 4. 5. celk. 1. 2. 3. 4. 5. celk.
maximum 32212213 16 4444420 4444420
Dubiel Richard - - 1 1 2 2 1 1 8 - - 2 1 3 6 0 4 - 3 0 7
- 4 4 2 2 12 4 4 - 4 4 16 19.9.
Horáček Jan 2 2 0 1 0 2 1 8 2 4 4 0 4 14 3 3 - 2 4 12 26.5.
Hrnčiar Maroš 2 1 2 1 2 - 8 2 0 3 1 4 10 3 4 - 4 0 11 26.5.
Ivánek Adam - 2 2 1 2 - 1 8 - 4 2 4 4 14 4 4 2 2 3 15 19.5.
Jančaříková Irena - 2 1 1 2 2 8 - 4 3 0 4 11 4 4 - 4 4 16 19.5.
Jeziorský Tomáš - - - - - - 0 0 0 - 1 4 5
Luber Jan 1 2 - 1 1 2 1 8 1 0 2 0 1 4 3 4 1 3 4 15 1.6.
- 4 4 1 4 13
Matocha Vojtěch 3 2 2 1 - - 8 - 2 3 4 4 13
Mutňanský Michal - 1 - 1 2 - 1 3 8 - 4 2 1 3 10 - 4 1 3 4 12 2.6.
Peterová Alena - 2 0 1 2 2 1 8 1 4 2 4 4 15 4 4 4 4 4 20 19.5.
Petržilková Lenka - 0 1 1 1 2 1 2 8 - 0 1 3 1 5 3 0 1 2 4 10 2.6.
1 2 4 2 2 11
Seidl Jan 0 1 0 1 2 2 1 2 9 0 3 3 2 3 11 3 4 1 4 2 14 20.6.
Svatoňová Petra 2 1 0 1 2 2 8 2 2 3 0 - 7 3 4 - 4 3 14 3.6.
4 4 2 1 2 13
Šůs Miroslav 1 0 1 1 0 2 1 2 8 0 2 1 2 2 7 3 4 0 3 0 10 6.6.
0 4 1 2 3 10
Wagner Vojtěch - 1 1 1 2 1 1 3 10 - 2 4 1 4 11 4 4 - 4 4 16 26.5.

K úspěšnému napsání každé písemky je třeba získat alespoň 10 bodů
Všichni ti, kdo mají méně jak 10 bodů, by písemku měli psát znovu.
Z domácích úkolů bude třeba získat celkem 8 bodů (z šestnácti možných).