Výsledky zápočtových písemek

1.písemka 2.písemka
1. 2. 3. 4. 5. celk. 1. 2. 3. 4. 5. celk.
maximum 434 5420 443 5420
Horáček Jan 4 3 4 5 4 20 4 4 3 2 0 13
Hrnčiar Maroš 4 2 4 2 1 13 4 4 1 2 0 11
Ivánek Adam 4 2 4 1 1 12 4 3 3 1 0 11
Jančaříková Irena 4 2 4 - 0 10 4 2 1 2 0 9
4 2 3 1 4 14 3 4 2 5 4 18
Jeziorský Tomáš 4 3 4 3 - 14 1 1 - 1 1 4
Kašpar Vladimír 4 3 2 1 1 11 3 4 2 3 0 12
Maxa Martin 4 1 2 5 - 12 4 3 - 5 0 12
Petržilková Lenka 4 2 4 0 1 11 4 2 3 3 0 12
Seidl Jan 4 1 - 3 0 8 4 3 3 2 0 12
2 3 4 2 1 12
Svatoňová Petra 0 3 4 3 1 11 4 4 2 3 0 13
Tomčík Ivan 0 2 0 - - 2
4 3 0 - - 7
Wagner Vojtěch 4 3 4 3 1 15 4 2 3 3 0 12

K úspěšnému napsání každé písemky je třeba získat alespoň 11 bodů
Všichni ti, kdo mají méně jak 11 bodů, by písemku měli psát znovu.