S510P19: Statistické zpracování biologických dat
(STP124 kód na MFF UK)

(úterý, 16.30-19.00, Viničná 7, počítačová laboratoř B5)

Výuka, která je určena především studentům 5. ročníku učitelských kombinací s biologií, začne vzhledem k probíhajícím praxím až 12. listopadu.

Aby samotná výuka mohla být efektivní, prosím studenty, aby se na ni přiměřeně připravili. To znamená, že již na naše první setkání přinese každý student popis statistické úlohy, která je součástí jeho diplomové práce. Nevěřím, že se najde práce, která by z daty nepracovala. Očekávám popis dat, která student shromažďuje (popis měřených veličin, stručně jejich získávání) a vědeckou hypotézu, ke které se má vyjádřit. Čím lépe popíšete svoji úlohu, tím snáze se může stát, že právě na naší výuce si řekneme, jak ji řešit. Pokud si data připravíte v elektronické formě (například v Excelu nebo v systematicky uspořádaném textovém souboru), je naděje, že si některou statistickou metodu ukážeme přímo na vašich datech.

Při své práci se budeme opírat o moje skripta Biostatistika, která vydalo nakladatelství Karolinum.
V laboratoři budeme používat zejména program NCSS 2000, který je zde instalován. K tomu je nutné, abyste si požadovaným způsobem zařídili v počítačových laboratořích svůj účet a tedy možnost v laboratořích pracovat.