Základy biostatistiky & Aplikovaná statistika, LS 2001/2002

5. cvičení: normální rozdělení, histogram, transformace

data: Kojeni.S0

popisné statistiky pro vys_otec

histogram pro vys_otec

histogram pro vys_matka, vek_matka

popisné statistiky pro vys_matka, vek_matka, vek_otec

jak vlastně vypadají "opravdová" normální data?

jak se bude chovat průměr takových veličin?

spočítat kvartily pro n1:n9, prumer a porovnat je s teoretickými kvantily (percentily)

 

ukázat fungování centrální limitní věty

Zbude-li dost času, dokumentovat na reálných datech