Základy biostatistiky & Aplikovaná statistika, LS 2001/2002

9. cvičení: analýza rozptylu, regresní přímka

data: kojeni.S0, popis v souboru kojeni.TXT

zopakovat jednu úlohu na analýzu rozptylu jednoduchého třídění, např. porovnat výšky otců podle vzdělání matky

ukázka dvojného třídění

data cteni.S0

rychlost čtení (RYCHLOST) podle stylu písma (STYLY) a jeho velikosti (VELIKOST); STYL je jemnější dělení stylu písma (fontů)

regresní přímka

data: IQ3.S0

vysvětlit IQ pomocí průměrné známky ZN7

 

rovnoběžné regresní přímky - závislost IQ na ZN7

 

regresní přímka - data: howell.s0

snažíme se vysvětlit velikost mozkovny velikostí týlního úhlu

víme, že máme směs šesti výběrů (3 místa vers 2 pohlaví)