Základy biostatistiky & Aplikovaná statistika, LS 2001/2002

12. cvičení: opakování

data: kojeni.S0, popis v souboru kojeni.TXT

Postupně si připomenout jednotlivé úlohy na datovém souboru kojeni.S0

  1. Určit 95% interval spolehlivosti pro populační průměr hmotnosti chlapců (děvčat) ve 24. týdnu (hmotnost)
  2. Liší se na 5% hladině populační průměry hmotnosti ve 24. týdnu chlapců a děvčat?
  3. Je ve 24. týdnu průkazná větší průměrná hmotnost u chlapců v porovnání s dívkami?
  4. Závisí hmotnost chlapců (dívek) ve 24. týdnu na pořadí, v jakém se narodili (počet.deti)? Vzhledem k malému počtu dětí v pořadí čtvrtých rozlišujte pouze prvorozence, druhorozence a ostatní, založte k tomuto účelu novou veličinu POR.
  5. Lze prokázat závislost výšky otce na výšce matky? Rozhodněte zvlášť pro všechny děti, pro chlapce a pro děvčata.
  6. Zlepší se předpověď výšky otce ze známé výšky matky, když vezmeme v úvahu také věk matky?
  7. Je souvislost mezi proměnnou vzdelani a POR?
  8. Je souvislost mezi proměnnou PRVNÍ (1 pro počet.deti=1, jinak 0) a vzdelani?