Základy biostatistiky LS 2002/2003

Následuje schematický popis jednotlivých cvičení, v jednotlivých paralelkách však může docházet k odchylnému průběhu.

  1. cvičení

Spuštění počítače, Windows, poznámky k přednášce

NCSS (Number Cruncher Statistical Systém)

Okno NCSS Data

Úprava dat, uspořádání

Popisné statistiky

Okno NCSS Output

Popisné statistiky pro VEKM

Grafické znázornění kvartilů a mediánu (Box Plot)

 

Samostatná činnost

Kam až sahá tykadlo

Porovnání dvou souborů

Ukončení práce

030217-KZv.