Základy biostatistiky LS 2002/2003

7. cvičení: testy o jednom výběru, párové testy

data: Kojeni.S0, popis v souboru KOJENI.TXT

jednovýběrový t test H0: mi = 50, oboustranná alternativa, pro porodní délky hochů

podobně pro porodní délky dívek, stejná H0, oboustranná alternativa

párový test: jsou otcové v (populačním průměru) o 10 cm vyšší?

Párový test: jsou otcové v (populačním smyslu) o 3 roky starší?

spočítat stejné úlohy zvlášť pro dívky

samostatně s uložením do souboru nechat studenty rozhodovat o tom, zda lze prokázat, že u dětí vysokoškolaček jsou otcové starší než matky (případně o dva či tři roky, podle úvahy cvičícího)

 

ukládání logu studentů:

 

1) učitel na disku E: v adresáři Dokumenty zřídí adresář (řekněme) Biostat

2) studenti si vyprázdní log, na první řádek uvedou svoje jméno a pod svým jménem log uloží do tohoto nově vzniklého adresáře

3) pracují samostatně, do logu ukládají, občas log pod stejným (svým) jménem uloží (dovolí přepsat)

4) pomocí dataprojektoru lze na plátně sledovat, že data studentů uložena

5) nakonec si cvičící data odnese na disketě (nebo odešle emailem?)