Základy biostatistiky LS 2002/2003

12. cvičení: kontingenční tabulky

data: kojeni.S0

Multinomické rozdělení (test jednoduché hypotézy)

Rozhodněte na 5% hladině, zda u matek jsou tři rozlišované úrovně vzdělání v poměru 1:1:1 (resp. poměru 1:3:2, resp. poměru 2:3:1)

Vysvětlit, jak vzniká výsledná statistika.

Kontingenční tabulky (testovat shodu dvou multinomických rozdělení)

Kontingenční tabulky (testovat nezávislost)

Podle potřeby doplnit některé úlohy

Opakování

data: kojeni.S0, popis v souboru kojeni.TXT

Postupně si připomenout jednotlivé úlohy na datovém souboru kojeni.S0

  1. Určit 95% interval spolehlivosti pro populační průměr hmotnosti chlapců (děvčat) ve 24. týdnu (hmotnost)
  2. Liší se na 5% hladině populační průměry délky ve 24. týdnu u chlapců a děvčat?
  3. Je ve 24. týdnu průkazná větší průměrná hmotnost u chlapců v porovnání s dívkami?
  4. Závisí hmotnost chlapců (dívek) ve 24. týdnu na pořadí, v jakém se narodili (počet.deti)? Vzhledem k malému počtu dětí v pořadí čtvrtých rozlišujte pouze prvorozence, druhorozence a ostatní, založte k tomuto účelu novou veličinu POR.
  5. Lze prokázat závislost výšky otce na výšce matky? Rozhodněte pro všechny děti, zvlášť pro chlapce a pro děvčata.
  6. Zlepší se předpověď výšky otce ze známé výšky matky, když vezmeme v úvahu také věk matky?
  7. Je souvislost mezi proměnnou vzdelani a POR?
  8. Je souvislost mezi proměnnou PRVNÍ (1 pro počet.deti=1, jinak 0) a vzdelani?