Základy biostatistiky LS 2003/2004

1. cvičení

Začátek práce v laboratoři, seznámení s NCSS, jeho spuštění
Popisné statistiky - míra polohy, krabicový diagram

Spuštění počítače, Windows, poznámky k přednášce

NCSS (Number Cruncher Statistical Systém) Okno NCSS Data Úprava dat, uspořádání Popisné statistiky Okno NCSS Output Popisné statistiky pro VEKM Grafické znázornění kvartilů a mediánu (Box Plot)

Samostatná činnost

Kam až sahá tykadlo Ukončení práce 040119-KZv.