Základy biostatistiky LS 2003/2004

5. cvičení: normální rozdělení, histogram

data: Kojeni.S0

popisné statistiky pro vys_matka

histogram pro vys_matka

histogram pro vys_matka, vek_matka

popisné statistiky pro vys_matka, vek_matka, vek_otec

jak vlastně vypadají "opravdová" normální data?

jak se bude chovat průměr takových veličin?

spočítat kvartily pro n1:n9, prumer a porovnat je s teoretickými kvantily (percentily)

 případně ještě:

ukázat fungování centrální limitní věty

Zbude-li dost času, dokumentovat na reálných datech

 040120, 040315-KZv.