Základy biostatistiky LS 2004/2005

2. cvičení

Ověřit, jak studenti umí spustit NCSS pomocí ikonky Biostatistika
Zopakovat popisné statistiky, připomenout krabicový diagram
Porovnání dvou a více souborů, závislost na nominálním znaku (faktoru)

data: deti23.S0

krabicový diagram a popisné statistiky pro porodní délku DEL0, vhodně upravit měřítko (zvolit explicitně minimum a maximum)

proč jsou některé děti vyznačeny zvlášť?

jak se změní statistiky a krabicový diagram, když změníme měřítko? závisí HMOT12 na pohlaví? jiná možnost:

další možnost:

současné znázornění průměrů a směrodatných odchylek

souvisí VEKM s pořadím dítěte POR?

současné znázornění průměrů a směrodatných odchylek samostatně podobné úlohy (např. VEKO)

MOŽNÉ další téma: závislost spojitých veličin

souvisí výška a hmotnost?
úprava diagramu, změna měřítka, popis, rozlišení hochů a dívek
 
040120, 040223, 050228, 050304 - KZv.