Základy biostatistiky LS 2004/2005

10. cvičení: regrese

data: kojeni.S0

korelace
nechat spočítat korelační matici (všechny možné korelační koeficienty mezi řadou proměnných), také grafické znázornění všech dvojic

regrese
pokusit se předpovídat výšku otce podle známé výšky matky, nejprve grafické znázornění

případně podobné úlohy ze stejného datového souboru (např. por_hmot~por_delka, por_delka~vys_matka, por_delka~vys_otec)

mnohonásobná regrese

data: IQ3.S0

vysvětlit IQ pomocí průměrné známky ZN8

nejprve grafické znázornění

rovnoběžné regresní přímky - závislost IQ na ZN7


040422, 050401 - KZv.