MD360P03Z, MD360P03U Statistika

Úvodní přednáška ze statistiky pro studenty 1. ročníku bakalářského studia geografických a demografických oborů na PřF UK. Přednáška zahrnuje zejména následující témata:
Cvičení proběhnou v počítačových učebnách, což umožní prohloubit si pracovní návyky s výpočetní technikou. Cvičení bude ukončeno testem. Nutným předpokladem zkoušky je získání zápočtu. Zkouška bude kombinací  písemné práce (u počítače) a  rozhovoru s examinátorem. Na cvičení se bude používat MS Excel, případně také statisické prostředí R. Doporučuji předem se s Excelem seznámit.

Literatura:
Z. Pavlík, K. Kühnl: Úvod do kvantitativních metod pro geografy, SPN Praha, 1981
K. Zvára: Biostatistika, Karolinum, Praha 1998, 2000, 2001, 2003
T. H. Wonnacot, R. J. Wonnacot: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing, Praha 1992

Prezentace (ve formátu PDF) použitá v přednášce bude průběžně upravována.