MD360P03Z, MD360P03U Statistika

Úvodní přednáška ze statistiky pro studenty 1. ročníku bakalářského studia geografických a demografických oborů na PřF UK. Přednáška zahrnuje zejména následující témata:
Cvičení proběhnou v počítačových učebnách, což umožní prohloubit si pracovní návyky s výpočetní technikou. Cvičení bude ukončeno testem. Nutným předpokladem zkoušky je získání zápočtu, o jehož udělení rozhoduje cvičící. Zkouška bude kombinací  písemné práce (u počítače) a  rozhovoru s examinátorem. Na cvičení se bude používat MS Excel nebo volně šiřitelné a stále používanější statistické prostředí R (http://www.r-project.org/). Doporučuji předem se s Excelem seznámit.
Přestože zveřejněním slajdů dávám studentům předem podstatnou informaci o obsahu přednášek, důrazně doporučuji pravidelnou účast na nich. Ne všechno lze do slajdů heslovitě zapsat. Předností účasti na přednášce je také možnost hned na místě se zeptat, ujasnit si případně nesrozumitelný pojem. Nenechte se, prosím, zmást tím, že první přednášky připadají jednoduché až triviální. Zejména induktivní statistika je založena na poněkud složitějším modelu skutečnosti, který je třeba pochopit a aktivně používat. K úspěšnému složení zkoušky byť i pravidelná účast na cvičení nestačí.

Literatura:
K. Zvára: Základy statistiky v prostředí R. Karolinum, Praha 2013
K. Zvára: Biostatistika, Karolinum, Praha 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008
Z. Pavlík, K. Kühnl: Úvod do kvantitativních metod pro geografy, SPN Praha, 1981

Prezentace (ve formátu PDF) použitá v přednášce bude průběžně upravována.