STP106 Statistické praktikum

Praktikum bude probíhat v K10. Předpokládá se absolvování základních přednášek ze statistiky v rozsahu nejméně STP094 Statistika, lépe STP001 Matematická statistika 1 & STP002 Matematická statistika 2. Obsah se do značné míry může přizpůsobit projevenému zájmu účastníků. Začneme volbou statistického modelu a odpovídající metody k řešení daného problému, zkoumáním vlastností zvoleného postupu. Budeme pracovat v prostředí R.

040128      Karel Zvára