STP094 Regrese

Přednáška je věnována lineárnímu modelu s normálním rozdělením, zejména lineární regresi. Vychází se z geometrické představy o prostoru možných středních hodnot. Vedle alternativního odvození obecné teorie je pozornost věnována chování běžných statistik v případě, že některý z klasických předpokladů není splněn. Na vhodných místech se prohlubují znalosti o modelech analýzy rozptylu. Část přednášky se zabývá regresní diagnostikou, hledáním modelu, případně multikolineritou. Výklad je ovlivněn moderním statistickým prostředím (S+, R) s jazykem S a jeho možnostmi zejména při ověřování splnění předpokladů. Podle časových možností se budeme věnovat také regresi nelineární.

Cvičení bude po celý semestr probíhat v počítačové laboratoři K10. Hlavním programovým produktem bude R, který je v K10 k disposici a především je volně šiřitelný (http://cran.r-project.org/). Další podmínkou k získání zápočtu (vedle pravidelné práce na cvičení) je vypracování individuální úlohy, které je třeba poslat jako přílohu emailu nejpozději do 12:00 dva dny před termínem zkoušky.

Zkouška obsahuje kromě obhajování vypracovaných úloh dvě otázky z odpřednášené látky (teoretické nebo metodické).

Bude k disposici text přednášky v elektronické formě (vzhledem ke knižnímu vydání jsou texty staženy)(*.PS, *.PS úsporně, resp. *.PDF, *.PDF úsporně). Upozorňuji však, že text budu během semestru ještě průběžně upravovat. Seznam výchozích otázek ke zkoušce: *.PDF.