Procedury použité při přípravě knížky Regrese

Text knížky vychází z dlouholeté přednášky o regresi resp. o lineárním modelu. Původ je samozřejmě v Regresní analýze, kterou v roce 1989 vydala Academia. Obsah přednášky se postupně měnil, měnila se také cvičení k přednášce. Největší změnu asi přivodilo programové prostředí R, které používáme přibližně od začátku století. Zde zpřístupňuji datové soubory použité v knížce a skripty, jimiž jsem prováděl výpočty a kreslil obrázky. Všechny soubory jsou uloženy v komprimovaném souboru R.ZIP. Soubory s příponami TXT a R jsou v textovém tvaru, u všech souborů s výjimkou souboru regrese.RData je nastaven atribut "jen pro čtení". Po uložení archivu na vhodné místo je třeba jej rozbalit tak, aby byla zachována struktura adresářů. Vznikne adresář R (skripty a regrese.R), v něm dále adresář data s vlastními daty a jejich stručným popisem. Stačí spustit (např. poklepáním) soubor regrese.RData. Pak by měly fungovat příkazy data(), měly by být dostupné i skripty pro jednotlivé kapitoly. Zručnější uživatel jistě použije data, procedury i skripty jinak a elegantněji. Navíc jsou v adresáři data jednotlivé datové soubory také ve formátu CSV kompatibilním s ČESKÝM MS Excelem, tedy se středníkem coby oddělovačem položek a desetinnou čárkou.

26. června 2008   KZv.
26. září 2008    KZv.