Klasifikační schéma Library of Congress

 1. Obecné práce
 2. Filosofie, psychologie, náboženství
 3. Pomocné historické vědy
 4. Historie: obecná a mimoamerická
 5. Historie: Spojené státy
 6. Historie: United States Local a Latinská Amerika
 7. Zeměpis
 8. Společenské vědy
 9. Politické vědy
 10. Právo
 11. Pedagogika
 12. Hudba
 13. Krásné umění
 14. Jazykověda a literatura
 15. Přírodní vědy
 16. Lékařství
 17. Zemědělství
 18. Technika
 19. Vojenství
 20. Námořní věda
 21. Knihovnictví


A - Obecné práce
AC - Sbírky a sebrané spisy  AN - Noviny
AE - Encyklopedie  AP - Periodika
AG - Slovníky  AS - Akademie a učené společnosti (obecně)
AI - Seznamy (obecně)  AY - Almanachy a výroční publikace. Adresáře
AM - Muzea. Sběratelé a sběratelství  AZ - Dějiny vzdělanosti a vzdělávání
B - Filosofie, psychologie, náboženství
B - Filosofie (obecně)  BP - Islám, bahaismus, theosofie
BC - Logika  BQ - Buddhismus
BD - Spekulativní filosofie  BR - Křesťanství
BF - Psychologie, parapsychologie, okultní vědy  BS - Bible
BH - Estetika  BT - Dogmatická teologie
BJ - Etika. Společenské zvyky. Pravidla společenského chování  BV - Morální teologie
BL - Náboženství  BX - Křesťanské církve
BM - Judaismus
C - Pomocné historické vědy
C - Pomocné historické vědy (obecně)  CJ - Numismatika, mince, medaile
CB - Dějiny civilizace  CN - Nápisy, epigrafy.
CC - Archeologie  CR - Heraldika
CD - Archivy, pečeti  CS - Genealogie
CE - Kalendáře  CT - Biografie (obecně)
D - Historie: obecná a mimoamerická
D - Obecné světové dějiny  DJ - Nizozemí
DA - Velká Británie  DK - Rusko a bývalé sovětské republiky
DAW - Střední Evropa  DL - Severní Evropa, Skandinávie
DB - Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko  DP - Španělsko, Portugalsko
DC - Francie  DQ - Švýcarsko
DD - Německo  DR - Balkánský poloostrov
DE - Středomoří  DS - Asie
DF - Řecko  DT - Afrika
DG - Itálie  DU - Oceánie, Austrálie, Nový Zéland
DH - Belgie, Lucembursko  DX - Romové
E - Historie: Spojené státy
F - Historie: Latinská Amerika
G - Zeměpis
G - Zeměpis (obecně), atlasy, mapy  GF - Obyvatelstvo
GA - Matematická geografie, kartografie  GN - Antropologie
GB - Fyzikální geografie   GR - Folklór
GC - Oceánografie  GT - Zvyky a obyčeje
GE - Životní prostředí  GV - Rekreace, volný čas
H - Společenské vědy
H - Společenské vědy (obecně)  HJ - Veřejné finance
HA - Statistika  HM - Sociologie (obecná a teoretická)
HB - Ekonomická teorie, demografie  HN - Společenské dějiny, společenské problémy, společenské reformy
HC - Ekonomická situace a vývoj (podle regionů nebo zemí)  HQ - Rodina, manželství, ženy
HD - Ekonomická situace a vývoj  HS - Společnosti: tajné, dobročinné, atd. Kluby
HE - Doprava a komunikace  HT - Komunity, třídy, rasy
HF - Obchod  HV - Sociální patologie, společenské a veřejné blaho, kriminalistika
HG - Finance  HX - Socialismus, komunismus, anarchismus
J - Politické vědy
J - Legislativa a exekutiva  JN - Dějiny ústavnosti a vládnutí: Evropa
JA - Sbírky a obecné práce  JQ - Dějiny ústavnosti a vládnutí: Asie, Afrika, Austrálie, Oceánie
JC - Politická teorie, teorie státu  JS - Místní samospráva
JF - Dějiny ústavnosti a vládnutí: obecné práce  JV - Kolonie a kolonizace
JK - Dějiny ústavnosti a vládnutí: Spojené státy  JX - Mezinárodní právo, mezinárodní vztahy
JL - Dějiny ústavnosti a vládnutí: Britská Amerika, Latinská Amerika
K - Právo
K - Právo (obecně)  KG - Střední Amerika, Karibská oblast
KD - Velká Británie a Irsko  KH - Jižní Amerika
KE - Kanada  KJ-KK - Evropa
KF - Spojené státy
L- Pedagogika
L- Pedagogika (obecně)  LF- Jednotlivé instituce: Evropa
LA- Dějiny pedagogiky  LG- Jednotlivé instituce: Asie, Afrika, Oceánie
LB- Teorie a praxe pedagogiky  LH- Kolejní a školní časopisy a noviny
LC- Sociální aspekty pedagogiky  LJ- Studentská bratrstva a společnosti v USA
LD- Jednotlivé instituce: Spojené státy  LT- Učebnice
LE- Jednotlivé instituce: Amerika kromě USA
M - Hudba
M- Instrumentální a vokální hudba  MT- Hudební vzdělávání a studium
ML- Hudební literatura,
N - Krásná umění
N- Výtvarné umění (obecně)  ND- Malba
NA- Architektura  NE- Tisk
NB- Sochařství  NK- Dekorativní umění, užité umění
NC- Ilustrace, design, kresba  NX- Umění obecně
P - Jazykověda a literatura
P- Obecná lingvistika  PK- Indo-íránské jazyky
PA- Klasické jazyky a literatura  PL- Východní Asie, Afrika, Oceánie
PB- Moderní evropské jazyky, keltské jazyky a literatura  PM- Jazyky amerických domorodců, umělé jazyky
PC- Románské jazyky  PN- Historie literatury
PD- Starogermánské a skandinávské jazyky   PQ- Románská literatura
PE- Angličtina  PR- Anglická literatura
PF- Holandština, němčina  PS- Americká literatura
PG- Slovanské jazyky  PT- Germánská literatura
PH- Finština  PZ- Dětská literatura
PJ- Orientální a semitské jazyky
Q - Přírodní vědy
Q- Přírodní vědy obecně  QH- Obecná biologie
QA- Matematika, informatika  QK- Botanika
QB- Astronomie  QL- Zoologie
QC- Fyzika  QM- Anatomie člověka
QD- Chemie  QP- Fyziologie
QE- Geologie  QR- Mikrobiologie
R - Lékařství
R- Obecné lékařství  RJ- Pediatrie
RA- Veřejné aspekty lékařství  RK- Zubní lékařství
RB- Patologie  RL- Dermatologie
RC- Vnitřní lékařství  RM- Léky a léčení
RD- Oftalmologie  RS- Farmakologie
RF- Oryntolaringologie   RT- Ošetřovatelství
RG- Gynekologie, porodnictví  RX- Homeopatie
S - Zemědělství
S- Zemědělství (obecně)  SF- Živočišná výroba
SB- Rostlinná výroba  SH- Vodohospodářství
SD- Lesnictví  SK- Lov
T - Technika
T- Obecná technika  TK- Elektroinženýrství, jaderné inženýrství
TA- Obecné strojírenství, obecné civilní strojírenství  TL- Motorová vozidla, letectví, astronautika
TE- Výstavba dálnic  TN- Těžba a metalurgie
TF- Železnice  TP- Chemické technologie
TG- Výstavba mostů  TR- Fotografie
TH- Budovy  TT- Umění, živnosti a řemesla
TJ- Strojní inženýrství
U - Vojenství
U- Vojenství (obecně)  UE- Jízda, obrněná a mechanizovaná jízda
UA- Armády: organizace, popis, vybavení, atd.  UF- Dělostřelectvo
UC- Údržba a transport  UG- Vojenské strojírenství, vzdušné síly, vojenské letectví
UD- Pěchota  UH- Další vojenské služby
V - Námořní věda
V- Námořní věda (obecně).  VE - Námořní pěchota
VA- Loďstvo: organizace, popis, vybavení, atd.  VF- Námořní dělostřelectvo
VC- Námořní údržba  VK- Navigace
VD- Námořníc  VM- Námořní strojírenství, stavba lodí
Z - Knihovnictví
Z- Knihy, knihovnictví, bibliografie  ZA- Zdroje informací