Informace k výuce a COVID-19 v Matematické sekci

Cílem této stránky je poskytovat doplňkové informace a poznatky týkající se výuky na Matematické sekci v souvislosti s opatřeními přijímanými na fakultě. Kontaktní osobou pro otázky týkající se online výuky (technika, licence) v Matematické sekci je kolega Richter.

Obecná opatření ohledně covid-19 - fakultní stránka (obsahuje od 24.9. i zásady distanční výuky) (EN)
SW prostředky pro distanční výuku - fakultní stránka s přehledem sw prostředků a odkazy na popis přihlašování/registrace EN)
Distanční vzdělávání - univerzitní stránka s přehledem prostředků pro distanční vzdělávání včetně odkazů na streamovací servery. (Na tuto stránku vede odkaz ze SIS -> Nestudijní agendy -> Moodle
Stránka pro žádost o osobní licenci ZOOMu na LF v Plzni (email V.D. 8.10.2020 - návod v pdf)
Další informace ohledně získání licence EDU pro ZOOM, FAQ a též návod k ZOOMu (email V.D. 23.9.2020)
Pro použití 8 sekčních licencí ZOOMu lze kontaktovat kolegu Richtra (email V.D. 1.10.2020).
...

Vhodná úložiště pro ukládání nahrávek:

SIS => Ostatní => Souborový manažer (dle zprostředkovaných informací z UK zde je dost místa) - dostupnost přes CAS - jednodušší nastavování přístupových práv.
Office 365 - dostupnost přes CAS - o něco pracnější nastavování přístupů, vhodné např. pro archivaci zkoušek.
Fakultní studentské úložiště je přístupné i přes webové prohlížeče (přihlášení přes CAS - umožňuje sdílení a výměnu dat i se studenty - bližší informace zde na fakultních stránkách nebo pdf návod kolegy Richtra)

Odkazy a informace řazené chronologicky v čase od nejnovějšího:

FAQ web page doc. Rokyty týkající se online výuky (přidáno 25.9.2020)
Záznam z ukázky prostředků použitelných v Karlíně (email V.D. 22.9.2020) - cca 75min. (cca 1GB)
HW prostředky pro online výuku dostupné v Karlíně (22.9.2020):
SW prostředky pro online výuku testované v Karlíně (22.9.2020):
inkodo - aplikace pro Win10 pro volné psaní na tabletu (instalace z Microsoft Strore)
xournal, xournalpp - aplikace pro UNIX pro volné psaní na tabletu
inkredible, bamboo paper, teaching board - aplikace pro ANDROID dostupné z Google Play
Odkazy na další informace informace
Záznam z webináře o sw Socrative (Tomáš Zadražil) (12.10.2020)
Stream z posluchárny N1 (email M.R. - 22.9.2020)
Stream z besedy se studenty (email M.R. - 22.9.2020)Návrhy na doplnění lze zasílat správcům sítě (Ulrych, Richter).